ثبت نام مسابقات
پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات مرحله دوم آزاد تفنگ و تپانچه بادی سال 1401
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه مرحله ششم آزاد اهداف پروازی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه مرحله پنجم آزاد اهداف پروازی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه مرحله سوم آزاد تفنگ و تپانچه بادی سال 1400          فقط ورزشکاران اعلام شده در لیست منتخبین اجازه ثبت نام دارند

مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه مرحله دوم آزاد تفنگ و تپانچه بادی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه مرحله اول آزاد تفنگ و تپانچه بادی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه مرحله چهارم آزاد اهداف پروازی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه اهداف پروازی آزاد تراپ و اسکیت سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات مرحله سوم آزاد اهداف پروازی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات مرحله دوم آزاد اهداف پروازی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات مرحله اول آزاد اهداف پروازی سال 1400
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی سال 1399          فقط ورزشکارانی که در دو سال گذشته در رشته تفنگ رکورد 600 به بالا و در رشته تپانچه رکورد 555 به بالا را ثبت نموده اند اجازه ثبت نام دارند

مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر سال 1399          فقط ورزشکارانی که در دو سال گذشته در رشته تفنگ رکورد 600 به بالا و در رشته تپانچه رکورد 555 به بالا را ثبت نموده اند اجازه ثبت نام دارند

مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام دومین دوره مسابقات آزاد اهداف پروازی گرامیداشت هفته دفاع مقدس سال 1399
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات آزاد تک مرحله ای سال 1399
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات آزاد زمستانی سلاح بادی سال 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله چهارم مسابقات اسکیت سال 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مرحله نهایی مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1398          فقط ورزشکاران اعلام شده در لیست منتخبین اجازه ثبت نام دارند

مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه آزاد تک مرحله ای تراپ سال 1398
زمان برگزاری: 27 الی 29 شهریور 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله چهارم تفنگ و تپانچه سال 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله سوم مسابقات اسکیت سال 1398
زمان برگزاری: یک الی ششم مرداد 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 1398
رده سنی نوجوانان
تاریخ برگزاری: 02 شهریور 1398 لغایت 04 شهریور 1398
مکان برگزاری: استان البرز

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله چهارم اهداف پروازی سال 1398
زمان برگزاری: 26 الی 28 تیر 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقه فوق العاده تراپ سطح الف
زمان برگزاری: 12 الی 14 تیر 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله سوم تفنگ و تپانچه سال 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله سوم اهداف پروازی سال 1398
زمان برگزاری: 22 الی 24 خرداد 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله دوم تفنگ و تپانچه سال 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله دوم مسابقات اسکیت سال 1398
زمان برگزاری: یازدهم الی سیزدهم اردیبهشت 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله دوم اهداف پروازی سال 1398
زمان برگزاری: چهارم الی ششم اردیبهشت 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله اول تفنگ و تپانچه سال 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله اول اهداف پروازی سال 1398
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مرحله نهایی مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1397          فقط ورزشکاران اعلام شده در لیست منتخبین اجازه ثبت نام دارند

مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مرحله چهارم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1397
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله نهایی مسابقات آزاد اهداف پروازی سال 1397          فقط ورزشکاران اعلام شده در لیست منتخبین اجازه ثبت نام دارند

تاریخ برگزاری : 28 آذر لغایت 30 آذر 1397
مکان برگزاری: سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی
شروع ثبت نام: 9 صبح 18 آذر لغایت 9 صبح 25 آذر 1397

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله ششم اهداف پروازی سال 97-96
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 1397
رده سنی نوجوانان
تاریخ برگزاری: 30 آبان 1397 لغایت 10 آذر 1397
مکان برگزاری: تهران - مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات قهرمانی کشور تفنگ و تپانچه 1397
رده سنی بزرگسالان
تاریخ برگزاری: 16 لغایت 27 مهر 1397
مکان برگزاری: تهران - مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله پنجم اهداف پروازی سال 97-96
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله چهارم اهداف پروازی سال 97-96
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مرحله سوم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1397
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله سوم اهداف پروازی سال 97-96
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مرحله دوم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1397
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله دوم اهداف پروازی سال 97-96
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
مرحله اول مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1397
تاریخ برگزاری تفنگ بادی : 23 لغایت 24 فروردین
تاریخ برگزاری تپانچه بادی : 30 لغایت 31 فروردین
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله اول اهداف پروازی سال 97-96
تاریخ برگزاری تراپ مردان و زنان: 22 لغایت 24 فروردین 1397
تاریخ برگزاری تراپ دوبل و اسکیت مردان: 25 لغایت 27 فروردین 1397
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
بیست و ششمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور بزرگسالان 1396
تاریخ برگزاری بانوان: 1396/09/29 لغایت 1396/10/01
تاریخ برگزاری آقایان: 1396/10/06 لغایت 1396/10/06
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله نهایی مسابقات آزاد اهداف پروازی سال 1396          فقط ورزشکاران اعلام شده در لیست منتخبین اجازه ثبت نام دارند

تاریخ برگزاری : 08 آذر لغایت 10 آذر 1396
مکان برگزاری: سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی
شروع ثبت نام: 9 صبح 23 آبان لغایت 9 صبح 01 آذر 1396

پایان ثبت نام
ثبت نام دوازدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور اهداف پروازی 1396
تاریخ برگزاری: 10 لغایت 14 آبان 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله ششم مسابقات آزاد اهداف پروازی سال 1396
تاریخ برگزاری: 19 لغایت 21 مهر 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله نهایی مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1396          فقط ورزشکاران اعلام شده در لیست منتخبین اجازه ثبت نام دارند

تاریخ برگزاری : 20 لغایت 21 مهر 1396
مکان برگزاری: سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان سال 1396
تاریخ برگزاری دختران: 11 لغایت 12 شهریور 1396
تاریخ برگزاری پسران: 13 لغایت 14 شهریور 1396
مکان برگزاری: سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله پنجم مسابقات آزاد اهداف پروازی سال 1396
تاریخ برگزاری تراپ مردان و زنان: 18 لغایت 20 مرداد 1396
تاریخ برگزاری تراپ دوبل و اسکیت مردان و زنان: 25 لغایت 27 مرداد 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله سوم نهمین دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1396 گرامیداشت یاد شهید علیرضا شمسی پور
تاریخ برگزاری آقایان: 12 لغایت 13 مرداد 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام نهمین دوره مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال 1396 گرامیداشت یاد شهید علیرضا شمسی پور
تاریخ برگزاری آقایان: 14 لغایت 16 تیر 1396
تاریخ برگزاری بانوان: 19 لغایت 20 مرداد 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله چهارم مسابقات آزاد اهداف پروازی سال 1396
تاریخ برگزاری تراپ مردان و زنان: 14 لغایت 16 تیر 1396
تاریخ برگزاری تراپ دوبل و اسکیت مردان: 21 لغایت 23 تیر 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله سوم مسابقات اهداف پروازی سال 1396
تاریخ برگزاری: تراپ دوبل و اسکیت مردان 26 لغایت 28 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری: تراپ مردان و زنان 02 لغایت 04 خرداد 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

پایان ثبت نام
ثبت نام مرحله اول مسابقات تفنگ و تپانچه سال 1396 گرامیداشت یاد شهید علیرضا شمسی پور
تاریخ برگزاری: 21 لغایت 22 اردیبهشت 1396
مکان برگزاری: مجموعه ورزشی آزادی

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.